Igłofiltry


Igłofiltry są częścią składową systemu obniżającego poziom wód gruntowych – instalacji igłofiltrowych. W rzeczywistości igłofiltr stanowi rurę (PE, PVC lub metal) na końcu której znajdują się szczeliny bądź perforacja służąca do odprowadzania wody z gruntu, w którym znajduje się igłofiltr. Zadaniem instalacji igłofiltrowych jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w celu przeprowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych czy inżynieryjnych.

W skład instalacji igłofiltrowych wchodzą: agregaty pompowe, rury, kolektory ssące, igłofiltryłączniki, kolanka, trójniki, korki i uszczelki. Lecz najważniejszym elementem całej instalacji są agregaty pompowe.

Skontaktuj się z nami, a wybierzemy najlepsze rozwiązanie!

igłofiltry