Historia

Specjalizacja w zakresie nawadniania przez tradycję (Irrigation by Tradition).

Firma HÜDIG została założona w roku 1902 w Berlinie/Niemcy. Początkowo firma zajmowała się głównie produkcją akcesoriów do tokarek i frezarek (patrz zdjęcie nr 1).

Zdjęcie 1. Założyciel firmy Gustav Hüdig

Już w 1923 roku przedsiębiorstwo stanęło przed zadaniem zaprojektowania mechanicznych
i automatycznych elementów do nawadniania rolnictwa. Uprzemysłowienie i szybki wzrost liczby ludności w Berlinie sprawiły, że konieczne stało się zastanowienie się nad alternatywnymi rozwiązaniami w zakresie odprowadzania ścieków, a opryskiwanie pól w okolicy było jednym z nich.
W związku z tym wyprodukowano i z powodzeniem sprzedano dużą ilość automatycznych zraszaczy. W ciągu następnego roku opracowano dalsze koncepcje nawadniania rolniczego.

Zdjęcie. 2: Były prezydent Niemiec, pan Hindenburg, odwiedza stoisko HÜDIG na wystawie „Grüne Woche” w Berlinie w 1926 roku.

Gigantyczny system nawadniający z 1927 roku był wynikiem prac rozwojowych i inżynieryjnych i był pierwszą prawdziwą innowacją, która uczyniła firmę HÜDIG sławną w Niemczech.

Zdjęcie. 3: Olbrzymi system nawadniający „Groß-Regenkanone” w roku 1927

W tych latach przedsiębiorstwo HÜDIG uznało, że konieczne jest rozszerzenie asortymentu produktów z zakresu nawadniania rolniczego i technologii wodociągowej na kompletne systemy nawadniania obejmujące wszystkie elementy, takie jak pompy i rury. HÜDIG w odróżnieniu od konkurencji był w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie gotowe do użycia.

Po wojnie zakłady produkcyjne zostały przeniesione do Quakenbrück z powodów biznesowych. Oprócz produkcji urządzeń nawadniających firma produkowała urządzenia do tankowania paliwa na zlecenie armii belgijskiej i francuskiej.

Zdjęcie. 4: Pompa nawadniająca zasilana z ciągnika około 1935 r.

W związku z rozwojem rolnictwa w Niemczech w latach 50. ubiegłego wieku główny obszar zbytu został przeniesiony do „Lüneburger Heide”. W konsekwencji klienci zadzwonili do rodziny założyciela
i postanowili przenieść całe przedsiębiorstwo do dzisiejszej lokalizacji w Celle.

W ramach dalszego rozwoju przedsiębiorstwo rozpoczęło w 1963 roku produkcję urządzeń do procesu odwadniania zgodnie ze standardem niezawodnych i wymagających niewielkiej konserwacji urządzeń.  Cel ten wydaje się być spełniony, w szczególności w odniesieniu do udanej sprzedaży na całym świecie w ostatnich dziesięcioleciach i faktu tysięcy zadowolonych klientów.

Zdjęcie. 5: Urządzenie do tankowania paliwa około 1948 r.

Przedsiębiorstwo stale rozwijało się i prowadziło działalność eksportową – zwłaszcza na Bliski Wschód, gdzie otwierano oddziały w kilku krajach.

Główny nacisk położono obecnie na urządzenia do odwadniania i nawadniania w rolnictwie, ale dodano także kolejne linie produktów, takie jak agregaty pompowe do ścieków i agregaty prądotwórcze.

Zdjęcie. 6: Pierwszy agregat odwadniający  HC 571.

HÜDIG jest klasycznym przedsiębiorstwem średniej wielkości cały czas wsłuchanym  w potrzeby  klientów by wdrażać je w życie w niedalekiej przyszłości.